strona główna     PRODUKTY    FARBY OGNIOCHRONNE
FARBY OGNIOCHRONNE

Oferowane przez naszą firmę zabezpieczenia ogniochronne do stali firmy PPG INDUSTRIES (wcześniej AMERON INTERNATIONAL) bazują na zestawach wyrobów STEELGUARD w oparciu o cienkopowłokowe farby pęczniejące ppoż. Farby te opóźniają wzrost temperatury elementów nośnych konstrukcji stalowej podczas pożaru celulozowego tak, aby konstrukcja obiektu utrzymała swoje właściwości mechaniczne przez czas potrzebny do ewakuacji ludzi z obiektu. Nasze powłoki ogniochronne i zabezpieczenia przeciwpożarowe ppoż charakteryzują się bardzo wysoką jakością i trwałością, co znajduje potwierdzenie w aprobatach, badaniach, a przede wszystkim w rynkowym zainteresowaniu tymi produktami.

 

Linia produktów STEELGUARD jest nieustannie udoskonalana. STEELGUARD 550 FM był pierwszą farbą w naszej ofercie, uzupełnioną następnie o wersję STEELGUARD 549 oraz wodorozcieńczalną STEELGUARD 585. Następnie nasza oferta została wzbogacona o nowy produkt STEELGUARD 564 pozwalający na korzystne i ekonomiczne zabezpieczenie konstrukcji szczególnie w klasie odporności ogniowej R30. Niedawno, naszą ofertę wzbogaciły farby ropuszczalnikowe STEELGUARD 702751 i 851 oraz wodorozcieńczalne STEELGUARD 601 i 651. Szeroka gama produktów bedąca aktualnie w naszej ofercie pozwala na ekonomiczne zaprojektowanie powłok na poszczególnych częściach obiektu stosownie do wymaganej klasy odporności ogniowej R15, R30, R60, R120 tj. w przedziale czasowym od 15 minut aż do 2 godzin.

 

Do typowych zastosowań ppoż produktów STEELGUARD należą zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowych, stalowych ocynkowanych, żeliwnych – wewnątrz jak i na zewnątrz obiektu. Powłoki STEELGUARD mogą być aplikowane zarówno na placu budowy jak i w wytwórniach. Aplikacja może następować ręcznie (pędzel, wałek), natryskiem hydrodynamicznym lub pneumatycznym.

 

Oferując produkty ogniochronne do stali linii STEELGUARD:

- dostarczamy pozostałe farby składające się na powłokowy system ogniochronny (farba podkładowa np. STEELGUARD 3290, farba pęczniejąca STEELGUARD, farba nawierzchniowa),

- wyliczamy wymagane grubości powłok pęczniejących,

- zapewniamy wymagane przepisami szkolenie techniczne personelu potwierdzane wystawieniem stosownego certyfikatu,

- zapewniamy obsługę inspekcyjną i pomiary grubości powłok potrzebne do dokumentów odbiorowych

 

Nasi specjaliści pomagają dobrać odpowiedni system ochronny ppoż już na etapie projektowania, aby umożliwić projektantom utrzymanie oczekiwanej formy architektonicznej przy jednoczesnym dotrzymaniu wymagań prawa budowlanego i zaleceń ochrony przeciwpożarowej.

 

Farby ogniochronne STEELGUARD 585 i 550.

 

 

Farby ogniochronne ppoż do stali STEELGUARD posiadają aprobaty i certyfikaty instytutów wielu krajów. W Polsce ich przydatność do stosowania potwierdzono w Aprobatach Technicznych oraz Certyfikatach Zgodności wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie. Właściwości, sposób użycia oraz wytyczne stosowania oferowanych przez nas farb ogniochronnych do stali szczegółowo opisują ich Karty Techniczne/Instrukcje Stosowania.

 

 

DOKUMENTACJA TECHNICZNA - POLSKA
 
Todzaj farby Aprobata Techniczna ITB Certyfikat Zgodności ITB Karta Techniczna
Steelguard 549, 550 AT-15-4103/2011 nr ITB 1945/W KT SG 549
KT SG 550
Steelguard 564 AT-15-8391/2015 nr ITB 1946/W 2015 KT SG 564
Steelguard 585 AT-15-7319/2013

nr ITB-1944/W z 12/05/2014

KT SG 585

 

 

Farby ogniochronne do stali STEELGUARD zostały przetestowane zgodnie z międzynarodowymi standardami badań ogniochronnych ENV 13381-4:2002 i BS 476 część 21. Zostały ocenione przez UK ASFP Technical Committee i zaaprobowane do umieszczenia w Yellow Book.

 

DOKUMENTACJA TECHNICZNA - EUROPEJSKA
 
Rodzaj farby

Europejska Ocena Techniczna

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Karta Techniczna
Steelguard 601 EOT Nr 16/0011 z dn. 19/08/2016 zapytaj DOP 601 KT SG 601
Steelguard 651 EOT nr 15/0524 z dn. 19/08/2016 zapytaj DOP 651 KT SG 651
Steelguard 701, 801 zapytaj DOP SG 701, 801

KT SG 701

KT SG 801

Steelguard 702 zapytaj DOP SG 702 KT SG 702
Steelguard 751, 851 zapytaj DOP SG 751, 851

KT SG 751

KT SG 851

 

 

Oferowane przez nas systemy powłok ogniochronnych ppoż cieszą się dużym uznaniem wśród naszych Klientów. Oto niektóre zrealizowane projekty.

 

Na Państwa życzenie wykonujemy również inne usługi, których celem jest uzyskanie gotowych powłok ogniochronnych o możliwie najwyższej jakości technicznej.

 

Wszelkich informacji związanych z prawidłowym doborem i stosowaniem powłok ogniochronnych ppoż do stali, a także cen, można uzyskać kontaktując się z naszymi specjalistami.

 

 

 


 

Zobacz także naszą ofertę z:

     - farbami antykorozyjnymi;

     - farbami proszkowymi,

     - chemią budowlaną i przemysłową,

     - aluminium.

 

 

PROMAL COATINGS Sp. z o.o.
ul. Elektroniczna 2
05-500 Piaseczno
NIP 1231195406
REGON 142020024
KRS 0000337189
BIURO HANDLOWE i MAGAZYN
ul. Elektroniczna 2
05-500 Piaseczno, Polska
tel. +48 (22) 702-93-00
fax + 48 (22) 702-93-02
e-mail: biuro@promal.com.pl
strona główna Strona główna
mapa strony Mapa strony
wstecz Wstecz
realizacja OFFNET